Abies procera 'Blaue Hexe' (Jodła szlachetna)
 Oceń wpis
   

Abies procera 'Blaue Hexe' niezwykły ogrodowy karzeł. Owe drzewko tworzy zazwyczaj pokrój spłaszczonej bardzo zwartej i zagęszczonej kuli. Wzrost bardzo powolny, bo zaledwie 3-4 cm rocznie. Igły przebarwiają się w ciągu całego roku z koloru niebiesko zielonego na złoty. Igły tego iglaka są krótkie, płaskie mocno zaokrąglone na końcach. W drugiej części roku z koloru srebrnego na kremowy. Bardzo charakterystyczna odmiana drzewka ozdobnego. Roślina znaleziona jako czarcia miotła w holenderskiej szkółce w miejscowości Boehljie w 1965 roku. Niewielu właścicieli ogrodów może się poszczycić jej posiadaniem. Klimat umiarkowany znosi bez trudu. Niestraszne tej roślince nawet najmroźniejsze zimy. Praktycznie może rosnąć na każdym stanowisku. Zbyt kwaśna ziemia może jej mimo wszystko zaszkodzić. Polecana jak każdy mini iglak do każdego ogrodu. Pięknie komponuje się gdy jej tło wypełnia dużo ciemniejsza roślina. Wówczas kontrast kolorów niesamowicie się uwydatnia. Inne niezwykłe iglaki.

przydomowe ogródki       iglak          zdjęcia ogrodów        ogrody i ogródki

 
Abies procera 'Blaue Hexe' unusual garden dwarf. These tree forms a flattened habit usually very compact and dense sphere. Very slow growth, because only 3-4 cm per year. Needles in August they turn the whole year with bluish green to gold. Needles of coniferous trees are short, flat, rounded at the ends firmly. In the second year parts silver to cream color. A very distinctive variety of ornamental trees. Plant as Devil's broom found in the Dutch school in the village Boehljie in 1965. Few homeowners can boast of its possession. Temperate climate can easily tolerate. Scary that even the coldest winters this plant. Can grow on virtually any position. Too sour earth can it still hurt. Recommended as any mini conifer to any garden. Beautifully composed when it fills a lot darker background plant. Then the color contrast is amazing highlights. Another ornamental trees.


 

Komentarze (0)
Pinus monophylla Thioga Pass (Sosna jednoigielna)
 Oceń wpis
   

Jedna z niewielu miniaturowych odmian sosny jedno igielnej. Jej przyrost roczny to zaledwie 10-12 cm. Igły długie na 6-8 centymetrów sztywne, zakrzywione. Kolor igieł oceniłbym na srebrno zielony. Ponadto wzdłuż każdej igły idą ciemniejsze wąskie paski. Na końcach zaś igieł pojawia się soczysto zielone przebarwienie. To niezwykłe drzewo ozdobne przybiera formę kolumnową. Jako starszy okaz kształtuje się w stożek. Poszczególne gałęzie podobnie jak igły wyrastają równie rzadko. Praktycznie każda igła jest widoczna z każdej strony. Kora jest w kolorze jasno brązowym. Efektem wizualnym dodającym uroku tej odmianie jest finezyjna gładkość połyskującej kory. Okaz ogrodowy. Jest jeden mankament posiadania tego drzewka iglastego. Należy osłaniać drzewko przed ekstremalnymi zimowymi i wiosennymi pogodami. Miejsce, w którym rośnie powinno być osłonięte większymi, gęstymi roślinami ozdobnymi. Czyli trzeba stworzyć małą enklawę ciszy wietrznej dla tego wymagającego iglaka. Wymagania glebowe jak u gatunku. Odmiana zdecydowanie polecana do niekonwencjonalnych kompozycji ogrodowych. Polecana do uprawy w niewielkich ogródkach. Niezwykle rzadko gości w naszych krajowych ogrodach. Perełka dla prawdziwych kolekcjonerów drzew ozdobnych. Inne drzewa ozdobne na pniu.

Projektowanie ogrodów projekty !!!

One of the few miniature varieties of pine needle one. Its annual growth is only 10-12 cm. Needles 6-8 inches long on a rigid, curved. I'd rate the color of silver needle green. Furthermore, along each needle goes dark narrow strips. At the ends of the needles appear bright green tinge. This unusual ornamental tree takes the form of column. As an older specimen is shaped into a cone. The individual branches as well as needles grow rarely. Virtually every needle is visible from all sides. The bark is light brown in color. Visual effect that adds charm to this variation is a sophisticated smooth shiny bark. A specimen garden. There is one drawback of having the coniferous trees. It should protect the tree from extreme winter and spring weathers. The point at which it grows larger it should be protected, dense ornamental plants. So you need to create a small enclave of peace requires the wind to the conifer. Soil requirements as in the species. Variety definitely recommended for unconventional garden composition. Recommended for cultivation in small gardens. Extremely rare guests in our domestic gardens. For real collectors gem of ornamental trees. Other ornamental tree trunk.

 

przydomowe ogródki       iglak          zdjęcia ogrodów        ogrody i ogródki

 

Komentarze (0)
Pinus cembra 'Ortler' (Sosna limba)
 Oceń wpis
   

Bardzo ciekawa odmiana sosny limby, która charakteryzuje się grą barw w momencie wypuszczania młodych przyrostów. Przyrosty początkowo przyjmują jasno zielony kolor u nasady jednak pędy przebarwione są na kolor żółty. Po roku dominującymi kolorami drobnych i długich igieł są ciemno zielony i srebrny. Wszystkie nowe pędy wznoszą się do góry w pęczkach po 4-5 igieł, które są długie i sztywne. Roczny przyrost bardzo wolny, bo około 3-4 cm. Roślina lubi zdecydowanie stanowiska nasłonecznione o dużej wilgotności powietrza. Dojrzałe okazy osiągają 40-50 cm wysokości i 30 cm szerokości. Cała bryła drzewka ozdobnego jest mocno zdeformowana rosnącymi w nieładzie gałęziami, które mimo wszystko tworzą zwarte skupiska igieł. Doskonale radzi sobie w klimacie o cechach kontynentalnych.  Całkowicie odporna na mrozy i wiosenne przymrozki. Trwałość igieł jak u gatunku, czyli od 3 do 6 lat.  Rzadka odmiana u naszych rodzimych kolekcjonerów. Polecana do małych ogrodów.

 

Przydomowe ogrody                        Projektowanie i zakładanie ogrodów

 
Komentarze (0)
Picea abies 'Silberkugel' (Świerk pospolity)
 Oceń wpis
   

Silberkugel jest jedną z ciekawszych odmian tego gatunku. Kolorystyka igieł ma tu niezwykle duże znaczenie. Od góry są one posrebrzone i posiadają ciemniejszy pasek wzdłuż osi. Od dołu zaś mają kolor wiosennej trawy. Igły są bardzo krótkie maksymalnie 1 cm, sztywno osadzone na pniu. Pod względem wydobywanych barw w cieniu to drzewko ozdobne wygląda zupełnie inaczej niż w pełnym słońcu. W cieniu jest ciemnozielona ze srebrzystą poświatą, zaś w słońcu srebrna na słabo zielonym podłożu. Łodygi są stosunkowo grube jak na tych rozmiarów przyrosty roczne (4-5 cm). Kora młodej łodygi jest czerwono brązowa. Później ten kolor zastąpiony jest grafitową szarością. Rarytas - można powiedzieć wśród odmian świerka pospolitego. Wymagania glebowe jak u gatunku. Po kilku latach tworzy formę nieforemnego stożka. Często wytwarza się kilka przewodników. W umiarkowanym klimacie radzi sobie doskonale w każdej porze roku. Żeby wyeksponować jej walory skuteczną metodą jest szczepienie na wyższym pniu. Inne ciekawe drzewa ozdobne na pniu.

projekt ogrodów           pielęgnacja ogrodu

Komentarze (0)
Abies concolor Piggelmee (Jodła jednobarwna)
 Oceń wpis
   

Niezwykle interesująca a zarazem malownicza odmiana przyjmująca nieregularny pokrój z dość gęstą spłaszczoną koroną. Igły posiadają niesamowity srebrzysto niebieskawy kolor. Igły są stosunkowo krótkie,spłaszczone i wygięte w łuk. Przyrost roczny kształtuje się w granicach 3-4 cm. Piękna i ciekawie wybarwiona odmiana do małych ogrodów na miejsca słoneczne. Znakomicie odnalazłaby się również w kompozycjach ogrodów japońskich. Odnaleziona jako czarcia miotła na odmianie 'Candicans'. To drzewo ozdobne jest już mocno rozpropagowane na świecie. Jednak w naszym kraju posiadaczy jest jeszcze niewielu. Tolerancja w stosunku do gleby jak u gatunku.

    iglaki                   projektowanie i zakładanie ogrodów

Extremely interesting and picturesque variety at the same time adopting an irregular habit with fairly dense flattened crown. Needles are silvery bluish color amazing. The needles are relatively short, flattened and bent in an arc. Annual increment ranges from 3-4 cm. Beautiful and interesting stained variety for small gardens on a sunny place. August would have found perfectly well in the compositions of Japanese gardens. Witche's broom found a variation on 'candicans'. This ornamental tree is already heavily propagated to the world. However, in our country are still very few holders. Tolerance in relation to the soil as in the species.

 

   Projekt ogród !!!!    

Komentarze (0)
Abies balsamea Renswoude (Jodła balsamiczna)
 Oceń wpis
   

Niesamowity karzeł jodły balsamicznej, którego roczny przyrost to zaledwie 2-3 centymetry. Jej indywidualną cechą są rosnące (opadające) w dół płaskie, wiotkie w szmaragdowym kolorze igły. Od góry są właśnie szmaragdowe zaś od dołu mleczno-białe. Igły nowych (wykrzywiających się do góry) pędów początkowo wyglądają jak  śnieżno zielone kule ukazując bardziej mleczną stronę igły. Po całkowitym rozwinięciu i opadnięciu pojawia się zielonkawy kolor drugiej strony igły. Tak więc im dalej od czubka gałęzi tym kierunek igły był pod coraz większym kątem. Przybiera formę wąskiego i gęstego stożka.  Preferuje gleby wilgotne, ciężkie o kwaśnym odczynie. Ostateczna wysokość jaką osiąga to około 1 metra i 0,7 szerokości u dołu.  Idealna odmiana do ogrodów skalnych lub pojemników. Pamiętać należy jedynie o stosunkowo wysokim zapotrzebowaniu na wodę. Iglak, którego posiadaniem powinien szczycić się każdy szanujący się kolekcjoner drzew iglastych. Inne drzewka ozdobne szczepione na pniu.    

 

Projektowanie i zakładanie ogrodów                 Projekty ogrodów

 

Incredible dwarf balsam firs, whose annual growth is only 2-3 centimeters. The individual feature are rising (falling) down flat, limp in the emerald-colored needles. From the top are the emerald from the bottom of the milky-white. New needles (which twist the top) shoots initially look like a snow-green orbs showing more dairy side of the needle. When fully expanded, and the falling of a greenish color appears on the other side of the needle. Thus, the farther from the tip of the branch direction of the needle was under increasing angles. Takes the form of a narrow and dense cone. It prefers moist soil, heavy on acid reaction. The final height is reached by about 1 meter wide and 0.7 at the bottom. An ideal variety for rock gardens or containers. It should be remembered only by a relatively high demand for water. Conifer, you should be proud of having no self-respecting collector of coniferous trees. Other ornamental trees grafted on the trunk

 

 projekty ogrody   ogrody projekty   projektowanie ogrodów projekty   ogrody i ogródki   projekt ogrodów    projekt ogród    projekt ogrodu    ogrody projekt    projekt ogrody   projektowania ogrodów

 

 

Komentarze (0)
Abies koreana Tundra (Jodła koreańska)
 Oceń wpis
   

 

 

Kolejna niezwykłaodmiana jodły koreańskiej, której roczny przyrost jest bardzo niewielki, bo wynosi zaledwie 2-3 centymetry rocznie. W wieku kilkunastu lat osiąga około 0,5 metra wysokości i podobnie z szerokością. W starszym wieku jest szersza niż wyższa. Jej zwarta, regularna początkowo i szczelna budowa powoduje, z wyglądu przypomina puchatą poduszkę. Z upływem lat bardziej ściele się po ziemi niż rośne w górę, ponieważ nie wytwarza głównego przewodnika. Igły wybarwione są na żywo zielony kolor z białymi paskami od spodu. Tak jak u gatunku ten iglak preferuje stanowiska nasłonecznione i półcieniste. Przede wszystkim należy zadbać o wybór stanowiska zacisznego, osłoniętego przed suchymi wiatrami. Gleba powinna mieć odczyn lekko kwaśny i być umiarkowanie wilgotna. Jodła ta dedykowana jest do mniejszych ogrodówprzydomowych i na różnego rodzaju skalniaki, rabaty, wrzosowiska. Idealnie również pasuje do dużej donicy postawionej na tarasie. To wyjątkowe drzewko ozdobne wyhodował niemiecki selekcjoner drzew pan J. Körner z Hamburga. W szkółce drzew o nazwie 'Hachmann Baumschule'. Inne drzewka ozdobne.

 

Projektowanie i zakładanie ogrodów Łódź                  Odśnieżanie dachów Łódź

Komentarze (0)
Abies koreana Bonsai Blue (Jodła koreańska)
 Oceń wpis
   

 

Intensywnie niebiesko zielona odmiana jodły koreańskiej wynaleziona w niemieckiej szkółce znajdującej się w miejscowości Bad Zwischenahn - Ekern przez Maik Bohlken około 1990 roku. W pierwszych kilku latach swojego istnienia tworzy bardzo nieregularną formę stożka. Początkowo rośnie bardziej w szerz później wytwarza pęd przewodni. Przyrost roczny tego drzewa ozdobnego wynosi od 3 do 8 centymetrów. Maksymalna wysokość jaką osiąga to około 5 metrów. Igły krótkie rzadko promieniście rosnące na pniu. Jak już wcześniej wspomniałem igły od wierzchniej strony posiadają kolor niebiesko zielony, zaś od spodu kredowo biały. Odmiana tego iglaka już jako młode drzewko ozdobne wytwarza wiele przepięknych szyszek. Cała szyszka jest początkowo jasno kremowa zmieniająca się na jasno zieloną z różowymi wypustkami. Po miesiącu jest fioletowa z zielonymi wypustkami. Widać to oczywiście na zdjęciach. Jodła wymaga dobrze zdrenowanej, wilgotnej i bogatej w składniki pokarmowe ziemi. Stanowisko powinno być przede wszystkim zaciszne. Poza tym nadaje się do miejsc zarówno słonecznych jaki i półcienistych. Drzewko jest całkowicie odporne w naszych warunkach klimatycznych. Odmiana drzewa ozdobnego nadająca do ogrodów o małej powierzchni i na skalniaki przydomowe. Stosunkowo rzadko widywana u rodzimych szkółkarzy i kolekcjonerów drzew ozdobnych. Inne iglaki ozdobne.

 

Ogrody przydomowe zdjęcia !!!        Odśnieżanie dachów Łódź             

Komentarze (0)
Larix decidua Krejčí (Modrzew europejski)
 Oceń wpis
   

 

Bardzo rzadka odmiana modrzewia europejskiego wynaleziona w 1984 roku przez czeskiego hodowcę L. Krejčí z Hrazdan. Jak większość niezwykłych odmian drzew iglastych pochodzi od czarciej miotły. Cechą charakterystyczną tego iglaka jest niewątpliwie bardzo nieregularna budowa. Nowe pędy rosną prawie w każdym kierunku co powoduje dużą niesymetryczność drzewka. Potwierdza to również fakt, że iglak ten nie wytwarza pędu przewodniego. Ten indywidualista przypomina drzewko bonsai. Maksymalna wysokość jaka udaje mu się osiągnąć to około 1 metr. Szerokość maksymalnie 2 metry. Drugą cechą charakterystyczną są kępy igieł również nieregularnie rozmieszczone na pędach. Igły długie na 1-3 centymetrów są od wiosny do wczesnej jesieni ciemno zielone. Im bliżej zimy przebarwiają się na jasny zielony kolor (prawie żółty). Ze względu na wyjątkowość swojej budowy, kształtu i rzadkości występowania to drzewko ozdobne powinno byś posadzone w wyeksponowanym miejscu. Wymagania glebowe i wilgotnościowe bardzo niewielkie. Podłoże powinno być umiarkowanie wilgotne. Doskonale rośnie na stanowiskach nasłonecznionych. Drzewo ozdobne, które moim zdaniem zawsze zasługuje na miejsce w naszym ogrodzie. Naprawdę niezwykły iglak. Daje mu 10 na 10. Inne niezwykłe drzewa ozdobne.

 

Projektowanie i zakładanie ogrodów Łódź          Odśnieżanie dachów Łódź

Komentarze (0)
Picea abies Magnifica Aurea (Świerk pospolity)
 Oceń wpis
   

 

Niezwykła żółta odmiana świerka pospolitego, którego nasi przodkowie mogli już obserwować w ogrodach już w połowie XIX wieku. Znane okazy rosną na przykład w Whistling Gardens Conifer Garden w miejscowości Wilsonville w prowincji Ontario w Kanadzie oraz w Four Seasons Garden, miejscowość Walsall w Wielkiej Brytanii. Pierwsze wzmianki w literaturze zostały zapisane przez Elie-Abel Carrière (1818 – 1896). Był on wybitnym francuskim botanikiem a zarazem czołowym autorytetem jeśli chodzi o drzewa iglaste. W latach 1850-1870 opisał wiele nowych gatunków jak: Tsuga, Keteleeria i Pseudotsuga. Najważniejszym jego dziełem było Traité Général des Conifères opublikowane w 1855 roku. Nazwa tego drzewa ozdobnego jest nazwą zbiorową obejmująca świerki o żółtym zabarwieniu. Obecnie sprzedawane drzewka pod tą nazwą są siewkami o wspólnych cechach a nie klonami. Iglak ten przyjmuje pokrój stożkowy przez całe swoje życie. Maksymalna wysokość na jaką wyrasta może osiągnąć nawet 15-20 metrów. Te cechy predysponują do sadzenia tego drzewa raczej w dużych ogrodach lub parkach. Najlepiej oczywiście prezentuje się jako soliter – pojedyncze, samotnie rosnące drzewo. Wiosną igły młodych pędów przybierają zielony kolor. Im bliżej zimy końcówki igieł przebarwiają się na swój kolor podstawowy, którym jest kolor żółty. Ponadto 4-5 cm miękkie igły mają tendencję do lekkiego skręcania się na końcach (w strukturze podobne do modrzewia). Natomiast zimą po pierwszych przymrozkach na igłach pojawia się kolor pomarańczowy. Intensywność barwy igieł uzależniona jest od nasłonecznienia (stanowiska), gleby i wilgotności. Ta odmiana drzewka ozdobnego jest jedną z niewielu, która jest całkowicie odporna na oparzenia słoneczne. Spełnienie tych warunków jak widać nie jest szczególnie trudne w naszym polskim klimacie. Iglak bardzo tolerancyjny. Bardzo ciekawa i zjawiskowa odmiana idealnie pasująca do mocnych zestawień kolorystycznych, aranżacji parkowych. Polecam do nasadzeń w formie szpalerów przy drodze. Bez przesady można nadmienić, że pojawiające się w czerwcu różowe 5 centymetrowe szyszki również dodają uroku. Ten świerk z miesiąca na miesiąc prezentuje się całkowicie inaczej. Natomiast kora tego iglaka jest brązowo pomarańczowa i ciemnieje do szarego brązu wraz z wiekiem. Jednym słowem 'Kozak'. Kolejne fantastyczne odmiany drzew ozdobnych.                                       

                                          Drzewa ozdobne                   Odśnieżanie dachów Łódź

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |